อะโดบี อิลลัสเตรเตอร์ เป็นโปรแกรมวาดภาพกราฟิกแบบเวกเตอร์ ใช้เป็นเครื่องมือในการวาดรูปประเภทเวกเตอร์ (Vector) ซึ่งจะให้ความคมชัดมากกว่าการวาดรูปธรรมดาๆ ผลิตโดยบริษัทอะโดบีซิสเต็มส์ ซึ่งผลิตโปรแกรมด้านการพิมพ์อีกหลายตัวที่ได้รับความนิยม
Adobe Illustrator

อะโดบี อิลลัสเตรเตอร์

อะโดบี อิลลัสเตรเตอร์ เป็นโปรแกรมวาดภาพกราฟิกแบบเวกเตอร์ ใช้เป็นเครื่องมือในการวาดรูปประเภทเวกเตอร์ (Vector) ซึ่งจะให้ความคมชัดมากกว่าการวาดรูปธรรมดาๆ ผลิตโดยบริษัทอะโดบีซิสเต็มส์ ซึ่งผลิตโปรแกรมด้านการพิมพ์อีกหลายตัวที่ได้รับความนิยม

บทความแนะนำอันดาพลัส ดีไซต์

Follow Us

Newsletter

© Trek. All rights reserved.
Powered by YOOtheme.