Adobe Photoshop
รู้จักกับ Adobe Photoshop

อะโดบี โฟโตชอป [Adobe Photoshop] มักเรียกสั้นๆ ว่า โฟโตชอป เป็นโปรแกรมประยุกต์ที่มีความสามารถในการจัดการแก้ไขและตกแต่งรูปภาพ แก้ไขภาพ สาามารพที่จะจัดการไฟล์ภาพหลายประเภทได้อย่างหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการปรับสี ลดขนาด ขยายขนาด หรือนำภาพมาตัดต่อผสมกัน ทำให้ดูน่าสนใจ ตัวอย่างที่เราพบเห็นเช่นภาพโฆษณา หรือตามปกหนังสือต่างๆ ที่มีให้เห็นกัน นั้นเอง ผลิตโดยบริษัทอะโดบีซิสเต็มส์ ซึ่งผลิตโปรแกรมด้านการพิมพ์อีกหลายตัวที่ได้รับความนิยม 

 

 

 

 

Adobe Photoshop

อะโดบี โฟโตชอป

อะโดบี โฟโตชอป มักเรียกสั้นๆ ว่า โฟโตชอป เป็นโปรแกรมประยุกต์ที่มีความสามารถในการจัดการแก้ไขและตกแต่งรูปภาพ แบบแรสเตอร์ ผลิตโดยบริษัทอะโดบีซิสเต็มส์ ซึ่งผลิตโปรแกรมด้านการพิมพ์อีกหลายตัวที่ได้รับความนิยม 

บทความพื้นฐาน

เทคนิคการใช้งาน

ปัญหาที่เกี่ยวข้องอันดาพลัส ดีไซต์

Follow Us

Newsletter

© Trek. All rights reserved.
Powered by YOOtheme.