Adobe Photoshop
แก้สระจมใน Adobe Photoshop

หลายคนคงเคยเจอกับปัญหานี้ เช่น จะพิมพ์ สระอีและไม้เอก แต่ผลออกมาไม้เอกดันไปอยู่ทับกับสระอี เช่นตัวอย่างตามภาพ

 

วิธีแก้

เบื้องต้นวิธีแก้ ให้เราเลือกที่เมนู Edit > Preferences > Type .. เลือก Text Engine Options เป็น Middle Eastern and South Asian (Version ใหม่จะเป็น World-Ready Layout )

จากนั้นเลือกที่เมนู Window > Paragraph เลือกตรงจุดวงกลมสีแดงตามภาพ และเลือก เลือก Text Engine Options เป็น Middle Eastern and South Asian (Version ใหม่จะเป็น World-Ready Layout )

เท่านี้ปัญหาเรื่องสระจม ก็หายไปเเล้วครับ

Adobe Photoshop

อะโดบี โฟโตชอป

อะโดบี โฟโตชอป มักเรียกสั้นๆ ว่า โฟโตชอป เป็นโปรแกรมประยุกต์ที่มีความสามารถในการจัดการแก้ไขและตกแต่งรูปภาพ แบบแรสเตอร์ ผลิตโดยบริษัทอะโดบีซิสเต็มส์ ซึ่งผลิตโปรแกรมด้านการพิมพ์อีกหลายตัวที่ได้รับความนิยม 

บทความพื้นฐาน

เทคนิคการใช้งาน

ปัญหาที่เกี่ยวข้องอันดาพลัส ดีไซต์

Follow Us

Newsletter

© Trek. All rights reserved.
Powered by YOOtheme.