Adobe Photoshop
ปัญหา พิมพ์เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ได้อย่างเดียว

หลายคนคงเคยเจอกับปัญหานี้ นะครับ คือ อยู่ๆ จะพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเเล้ว ตัวหนังสือดันเป็นตัวพิมพ์ใหญ่อย่างเดียว กด Caps Lock แล้วก็ไม่หาย


วิธีแก้

เบื้องต้นวิธีแก้ ให้เราเลือกที่เมนู Window > Character หรือ กด T เพื่อเรียกคำสั่งพิมพ์ จากนั้นกด Ctrl+T เพื่อเรียก Character และกด ในวงกลมสีแดงตามภาพ


เท่านี้เราก็สามารถเปลี่ยนฟอร์ตพิมพ์เล็ก หรือ พิมพ์ใหญ่ได้ตามต้องการ ครับ

Adobe Photoshop

อะโดบี โฟโตชอป

อะโดบี โฟโตชอป มักเรียกสั้นๆ ว่า โฟโตชอป เป็นโปรแกรมประยุกต์ที่มีความสามารถในการจัดการแก้ไขและตกแต่งรูปภาพ แบบแรสเตอร์ ผลิตโดยบริษัทอะโดบีซิสเต็มส์ ซึ่งผลิตโปรแกรมด้านการพิมพ์อีกหลายตัวที่ได้รับความนิยม 

บทความพื้นฐาน

เทคนิคการใช้งาน

ปัญหาที่เกี่ยวข้องอันดาพลัส ดีไซต์

Follow Us

Newsletter

© Trek. All rights reserved.
Powered by YOOtheme.